Sporty wysokiego ryzyka

góryW zakresie dyscyplin sportowych wraz z biegiem czasu coraz szerszego znaczenia zaczynają nabierać sporty ekstremalne czyli takie, które są bardzo ryzykowne, wiążą się z niebezpieczeństwem, koniecznością wykazania się dużą siłą fizyczną, twardością psychiczną, ale także pokonania bardzo trudnych warunków i okoliczności, w jakich dane czynności sportowe są realizowane. Oczywiście wiele zależne jest od tego, na jaki konkretnie rodzaj dyscypliny zaliczonej do ekstremalnych zdecydujemy się. Niemniej jednak w sferze wyżej wymienionych sportów wyróżnia się także spory wysokiego ryzyka. I tak jako sporty ekstremalne po prostu rozumie się takie aktywności fizyczne, jakie bazują na organizacji czynności ciężkich fizycznie i psychicznie.
Ludzie muszą pokonywać swoje lęki, obawy, redukować swój stres oraz panować nad własnymi nerwami, wykazując się z jednej strony cierpliwością, a z drugiej przede wszystkim ogromną żądzą adrenaliny oraz mocy wrażeń. Warto pamiętać, że ekstremalność rozumiana jest w tym aspekcie między innymi jako specyficzne, nietypowe do uprawiania sportów fizycznych warunki terenowe a także niesprzyjające warunki klimatyczne. Do tego dochodzą też dzikość przyrodnicza oraz miejsca trudnodostępne. I tak jako miejsca typowe do uprawiania charakteryzowanych rodzajów sportów ekstremalnych uznaje się na przykład busz, dżunglę, pustynię, bieguny, szczyty, śnieżne toczenie CNCtereny, zlodowaciałe grunty, wiele innych miejsc, w jakich nie obejdzie się aby przetrwać nie mając przykładowo specjalnego sprzętu asekuracyjnego, profesjonalnego wyposażenia oraz odpowiednich strojów skonstruowanych i zaprojektowanych wyłącznie w tym celu.
Jest także spora grupa dyscyplin ekstremalnych, jakie opierają się na konieczności wykazania się niesamowitą siłą, wytrwałością przez uprawiającego tenże sport. Dodatkowo w grę wchodzi tu potrzeba bycia odważnym i pokonywania standardowych ludzkich granic. W szczególności jako sporty wysokiego ryzyka rozumie się te, które są uprawiane na gigantycznych wysokościach, takimi przykładami mogą być sporty powietrzne, lotniarstwo, paralotniarstwo, wspinaczka i zdobywanie szczytów, alpinizm, spadochroniarstwo, szybownictwo itd. Kolejny typ to skoki na bungee, freerun, himalaizm, trekking, wspinaczka lodowa, kolarstwo górskie, bobsleje, beliskiing, skoki narciarskie i loty narciarskie oraz masę innych.